۱۴۰۰ جمعه ۳ ارديبهشت

تاریخچه کتابخانه

کتابخانه دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در مهر ماه 1397 در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی با یک نیروی شاغل در این بخش، میز امانت، فهرستنویسی و رده بندی بصورت دستی کار خود را زیر نظر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت شروع کرد.


اهداف و چشم انداز ​

راهنمایی و آموزش مراجعان در استفاده از منابع اطلاعاتی

وجین دوره ای و بروز نمودن کتابهای موجود در کتابخانه

ارائه خدمات عضویت،امانت و تسویه حساب اعضاء

ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات آموزشی و پژوهشی دانشکده

افزایش رضایتمندی مراجعه کنندگان

افزایش سطح توانمندی کارکنان، دانشجویان و اعضا هیات علمی دانشکده

بهینه سازی و استفاده صحیح از منابع در اختیار، خصوصاً منابع مالی دانشکده


      جامعه استفاده کننده

       دانشجویان، اساتید و اعضای هیات علمی، کارمندان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت که به عضویت کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی درآمده باشند.


       پرسنل کتابخانه

      خانم مرجان میرشجاعی


      شماره شابکا

     IR-202250003

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • google
  • نقشه سایت
  • گروه تلگرام