۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

 

 

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرس

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

محتوای آموزشی

لیست شرکنندگان

آشنایی با بانک های اطلاعاتی  web of science,   sciencedirect, ovid 

ساتیدو دانشجویان، کارکنان، کتابداران

معظمه سلطانی نژاد

سایت کامپیوتر دانشکده پرستاری مامایی

22و23 مهرماه 98

محتوای آموزشی

لیست شرکت کنندگان

جستجو در بانک های اطلاعاتی فارسی

دانشجویان مقطع کارشناسی

معظمه سلطانی نژاد

سایت کامپیوتر دانشکده پرستاری مامایی

29 آبان 98

محتوای آموزشی

لیست شرکت کنندگان

آشنایی با پروپوزال نویسی      دانشجویان        دکتر طاهره رحیمی سایت دانشکده پرستاری و مامایی 27 بهمن98 محتوای آموزشی لیست شرکت کنندگان
آموزش مستند سازی گزارش پایش جهت یکسان سازی بارگذاری اطلاعات کارکنان کتابخانه های دانشگاه علی قزلباش  کتابخانه مرکزی  14 بهمن98 محتوای آموزشی لیست شرکت کنندگان

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • google
  • نقشه سایت
  • گروه تلگرام