کتابخانه دانشکده ی پرستاری و مامایی
کد : 45382-24045      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند تعداد بازدید : 178

اخبار | بسته بودن سالن مطالعه کتابخانه دانشکده

بسته بودن سالن مطالعه کتابخانه دانشکده
بسته بودن سالن مطالعه کتابخانه دانشکده

با هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، سالن مطالعه کتابخانه دانشکده بسته می باشد.